vi utvecklar tillsammans människor och mjukvara

Vi hjälper dig accelerera dina digitala affärsidéer och projekt.

@HiveAndFive är en Förnyelsebyrå, som tillsammans med företag och organisationer skapar nya digitala sätt att göra affärer, eller identifierar nya tjänster och nya kunder att göra affärer med. Vi jobbar med digital transformation, vi tittar på hur våra kunder gör idag och tillsammans arbetar vi fram hur vi kan arbeta imorgon.

Strategiskt och operativt

Vårt team har djup kunskap och erfarenhet från olika branscher. Vi skapar struktur med smarta digitala verktyg tillsammans med kloka strategier och nya affärsmodeller. Vi kavlar gärna upp armarna och genomför projekt, vi blir våra kunders händer och fötter. Vi brinner för att förnya, förädla och förändra verksamheter och vi bygger långsiktiga relationer i våra samarbeten.

Från analog till digital

Vi skapar skalbara och säkra mjukvaruplattformar för en delad och uppkopplad värld. Vi är den lilla personaliga Förnyelsebyrån som tillsammans med dig tar vara på digital möjligheter.